Nuzbely - přestavba schodiště do 1.patra.

Starý stav

realizace realizace

 

Nový stav

realizace realizace