KALKULACE STAVEB

  • Orientační propočet stavby dle studie stavby a dle dokumentace pro územní řízení

 

 

  • Rozpočet pro investiční záměry, pro hypoteční úvěry

 

 

  • Položkový rozpočet stavby dle projektové dokumentace pro stavební povolení, ohlášení stavby a dokumentace pro provedení stavby

 

 

  • Podrobný výkaz výměr

 

 

  • Kalkulace nákladů – materiály, mzdy, stroje, atd.